Vi er virksomhedens vigtigste energipartner. Vi varetager jeres interesser og driver energiprojekterne for jer via relevante underleverandører.
Alt er dokumenteret !

Hvorfor vælge GridManager?

Husk, når du indgår partnerskab med os, tager vi udgangspunkt i din virksomheds forbrug. Erfaringsmæssigt er der et stort besparelsespotentiale på energi (el/fjernvarme/brændsel/vand). Besparelser som vi kortlægger og dokumenterer – minut for minut. Vi er faktisk så sikre i vores sag, at vi garanterer, at de besparelser vi synliggør og realiserer hos jeres virksomhed, langt vil overstige udgiften til vores software og tilhørende udstyr.
De rigtig store besparelser kræver energiinvesteringer, som skal iværksættes hvor det bedst betaler sig! På baggrund af opsamlede data i vores softwaresystem, har vi overblikket, og kan med sikkerhed koncentrere indsatsen, hvor det giver den hurtigste tilbagebetalingstid (ROI).
Vi ønsker at indgå et energipartnerskab, hvor vi garanterer dig en økonomisk gevinst. Vi er jeres vigtigste energipartner! Vi varetager jeres interesser og driver energiprojekterne for jer via relevante underleverandører. Alt er dokumenteret!